Loterie

Procuraţi produse în valoare de peste 800 lei în showrom-urile BAUMALL situate pe adresa bd. Moscova 15/4 şi str. Codrilor 16 ‹‹Construct DEPO›› sau online pe www.baumall.md şi participaţi la loterie.

Procurați un produs de la partenerii noștri:

Cumpără un apartament în compania KIRSAN şi câştigă un BMW X5. Pentru fiecare 10000 lei primeşti un bilet de participare la tombolă.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„Ekko Credit”
ORGANIZATĂ SUB PATRONAJUL
A.O. UNIUNEA VETERANILOR “SF. GHEORGHE BIRUITORUL”
PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE
01.12.2018 - 22.02.2019

Articolul 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

Organizatorul campaniei promoționale „Ekko Credit” este O. M. „Ekko Credit” S.R.L. cu sediul în Chișinău, bd. Moscova 15/4, cod fiscal–1018600039499, în parteneriat cu B.A.R. “Ekko Insurance” S.R.L. cu sediul în Chișinău, bd. Moscova 1/2, cod fiscal – 1017600009086 ,“SYTON GLOBAL” S.R.L, deținătorul mărcilor comerciale Babytime și Baumall.md cu sediul în Chișinău, bd. Moscova 15/4, „KIRSAN” S.R.L., IDNO –1014600005814cu sediul în Chișinău, str. Alexandru Hîjdeu A47, SV-DOORS SRL IDNO-1018606003511cu sediul în or. Rezina, str. 27 August 44, ap.44; ALTAPRIM SRL, IDNO 1007600029685 cu sediul în Chișinau, str. Uzinelor 97, PEGAS-RT SRL IDNO 1017600052750 amplasat pe str. Albisoara 20/1 și A.O. Uniunea Veteranilor “Sf. Gheorghe Biruitorul” cu sediul în Chișinău, str. Burebista 118, cod fiscal - 1010620003722.

Articolul 2. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

Campania promoțională este organizată și se desfășoară în perioada 01decembrie a. 2018 - 22februarie a. 2019, în cadrul tuturor oficiilor:
“Ekko Credit”: mun. Chișinău bd. Moscova 1/2 et.3, of.4 și mun. Chișinău str.Codrilor 16 of.23.
„Ekko Insurance” : mun. Chișinău bd.Moscova 1/2 et.3 of.4 și mun. Chișinău str. Codrilor 16 of.23.
„SYTON GLOBAL” : mun. Chișinău bd.Moscova 15/4 și mun. Chișinău str. Codrilor 16 of.22.
„KIRSAN” S.R.L., mun. Chișinău, str. Alexandru Hîjdeu 47.
SV-DOORS SRL, or. Rezina, str. 27 august 44, ap.44.
ALTAPRIM SRL, mun. Chișinu, str. Uzinelor 97.
PEGAS-RT SRL, mun. Chisinau, str. Albisoara 20/1.

Articolul 3. DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE.

3.1 La acestă campanie promoțională poate participa orice persoană fizică, care a împlinit vîrsta de 18 (optsprezece ) ani care cunoscînd condițiile prezentului regulament, sânt in totalmente de acord, doresc să participe prinachiziționarea unui produs:
3.1.1. De la organizatorul campaniei promoționale – O.M. “Ekko Credit” S.R.L.:
- pentru procurarea produselor de asigurare (obligatorie și/sau facultative) de la partenerul campaniei “Ekko Insurance” prin credit de la O.M. „Ekko Credit” S.R.L. cu procent 0, participantul primește un bilet de campanie promoțională la obținerea asigurării, și un bilet după achitarea integrală a produsului în termenul stabilit.
3.1.2. De la partenerul campaniei - “Ekko Insurance” S.R.L.:
- pentru procurarea oricărei asigurări obligatorii (RCA, Carte Verde) în valoare de minim 800,00 lei, participantul va primi un bilet pentru campania promoțională. Participantul va primi câte un bilet la fiecare 800,00 lei achitați.
- pentru procurarea oricărei asigurări facultative excepție CASCO (Asigurare Imobil, Asigurare de Accidente, etc.) în valoare de minim 400,00 lei, participantul va primi un bilet pentru Campania promoțională. Participantul va primi cite un bilet, la fiecare 400,00 lei achitați.
- pentru procurarea asigurării facultative CASCO în valoare de minim 1000 de lei, participantul va primi un bilet pentru Campania promoțională. Participantul va primi câte un bilet, la fiecare 1000,00 lei achitați.
- În cazul în care persoana cumpără asigurarea cu termen de grație de 20 de zile creditat de compania “Ekko Credit” S.R.L., aceasta va primi un bilet la recepționarea asigurării și un bilet la achitarea integrală a prețului asigurării în termenul stabilit.
- La Campania promoțională pot participa și persoanele fizice pentru care o persoană Terță (companie) a procurat asigurare (obligatorie și/sau facultativă) în condițiile pct.3.1.2 a prezentului regulament.
Participantul – persoană fizică – va asigura plasarea biletului în Box-ul sigilat.
3.1.3 De la partenerul campaniei – ”Syton Global” S.R.L., deținător a mărcii comerciale BabyTime și Baumall.md:
- participantul va primi câte un bilet participant la campanie pentru fiecare 800,00 lei achitați.
3.1.4 De la partenerul campaniei – ”KIRSAN” S.R.L:
- participantul va primi câte un bilet participant la campanie pentru fiecare 10000,00 lei achitați.
De asemenea participantul va primi asigurare gratuită a locuinței.
3.1.5 – De la partenerul campaniei SV-DOORS SRL, deținătorul mărcii comerciale usi366.md:
- participantul va primi câte un bilet participant la campanie pentru fiecare 800,00 lei achitați.
3.1.6 – De la partenerul campaniei ALTAPRIM SRL, deținătorul mărcii comerciale PLAYPARK.md:
- participantul va primi câte un bilet participant la campanie pentru fiecare 800,00 lei achitați.
3.1.7 – De la partenerul campaniei PEGAS-RT SRL, deținătorul mărcii comerciale PEGAS:
- participantul va primi câte un bilet participant la campanie pentru fiecare 800,00 lei achitați.
3.2 La campanie participă și persoanele care au procurat produsul participant în credit prin intermediul O.M.” Ekko Credit” SRL.
3.3 La campanie pot participa și participanții la conflictele armate (veteran a războiului) în Afganistan și Transnistria, la prezentarea legitimației de veteran valabilă. În acest sens, pentru oricare procurare de produs de la partenerii campaniei promoționale – EKKO INSURANCE și SYTON GLOBAL în valoare de minim 200,00 lei, participantul va primi un bilet participant la campanie. Participantul va primi cite un bilet participant la Campania promoțională pentru fiecare 200,00 lei achitați.
3.4 Nu au dreptul să participe la această Campanie membrii juriului, angajații,fondatorii, conducătoriisi rudele lor de gradul I.al companiilor O.M. “Ekko Credit” S.R.L., “Ekko Insurance” S.R.L., “Syton Global” S.R.L., „KIRSAN” S.R.L, SV-DOORS SRL, ALTAPRIM SRL, A.O. PEGAS-RT SRL si Uniunea Veteranilor “Sf. Gheorghe Biruitorul”.

Articolul 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

4.1 Fiecare procurare a produselor indicate la pct. 3.1 a prezentului regulamentîn valoare stabilită la punctul 3.1, vor oferi un bilet format din două părți dintre care una decuplabilă care ar putea câștiga, prin tragerea la sorți, unul din premiile menționate în prezentul Regulament. Colectarea biletelor se va face în boxe sigilate de către Organizator și/sau partenerii acestora, la sediilor lor. Fiecare bilet are un număr unic de înregistrare.
4.2 În cazul în care persoana care procură un produs din cele indicate la punctul 3.1,realizează achiziționarea produsului prin intermediul semnăturii electronice acesta va primi un bilet suplimentar, participant la Campanie.
4.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a alege în mod independent juriul/comisia de identificare a cîștigătorilor.
4.3 Validarea câștigătorului se va face în momentul în care se consideră de către juriu că acesta corespunde tuturor criteriilor de eligibilitate enumerate în prezentul Regulament.
4.4 Extragerea biletelor câștigătoare se va face în data de: 23 februarie a. 2019.
4.5 Premiile se acordă doar în baza prezentării de către câștigător a biletului decuplabil și buletinului său de identitate, ca excepție – participanții la campanie care au obținut bilete participante prin achiziționarea produselor de la partenerul SRL ”Syton Global”, SV-DOORS SRL, ALTAPRIM SRL, PEGAS-RT SRL pot participa la extragere prin prezentarea bonului de plată care confirmă cumpărătura, buletinul de identitate și biletul decuplabil.
4.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la o rezervă în ordinea tragerii la sorți, în cazul în care câștigătorul extras a încălcat condițiile prezentului Regulament, sau refuză premiul.
4.7 Premiile vor fi predate participanților câștigători în cadrul festivității de premiere, împreună cu documentele aferente fiecărui premiu: certificat de garanție, instrucțiuni de utilizare, documente tehnice, factura fiscală (după caz).
4.8 Dreptul de proprietate și riscurile asociate premiilor vor fi transferate câștigătorilor premiilor respective la momentul predării premiilor.
După semnarea procesului verbal, O.M. “Ekko Credit” S.R.L. și partenerii campaniei promoționalesînt absolviți de orice obligații privind premiul, respectiv câștigătorul nu va avea dreptul de a emite pretenții față de O.M. “Ekko Credit” S.R.L. și partenerii campaniei promoționale privind acel premiu. Orice reclamație privind funcționarea bunului care face obiectul premiului se va soluționa conform procedurii descrise în certificatul de garanție asociat fiecărui premiu.
4.9 Persoanele participante în cadrul Campaniei, care au primit produsulși biletul pentru campanie promoțională, însă au restanță la contractul de credit, în baza căruia a fost procuratprodusul,față de compania “Ekko Insurance” S.R.L. și/sau “Ekko Credit” S.R.L. sau au restituit marfa procurată de la “Syton Global” SRL pierd dreptul de participare la campanie, inclusiv dreptul de a ridica premiul în caz de cîștig.
4.10 Partenerii campaniei promoționale” Ekko Credit” – ”Ekko Insurance” SRL, și ”Syton Global” SRL vor transfera la contul A.O. Uniunea Veteranilor ”Sf. Gheorghe Biruitorul”, câte 10,00 lei pentru fiecare bilet participant oferit clienților lor în cadrul campaniei promoționale, în scopul susținerii veteranilor de război – membri a A.O. Uniunea Veteranilor ”Sf. Gheorghe Biruitorul”.

ACȚIUNILE PERSOANELOR PARTICIPANTE

1. Operatorul completează, verifică, și restituie persoanei talonul pentru a fi depus personal de aceasta, în locul special amenajat (BOX).
2. În cazul expedierii prin curiera pachetului de documente cu produsul și biletul inclus, Participantul se obligă să depună personal partea decupabilă a biletului în boxul special amenajat, în termen de pînă la data de 22.02.2019.

Articolul 5. RESPONSABILITATE.

5.1 Toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul document, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală a participanților.
5.2 Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere şi nu va lua parte în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor câștigătoare. Existenţa vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra bunurilor nu va influenţa acordarea de către Organizator a bunului-premiului participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
5.3 Prin participarea la Campanie, toţi Participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, și oferă Organizatorului dreptul de a folosi numele și imaginea sa pentru promovarea Campaniei. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea personală şi exclusivă a Participanţilor şi eventualilor câştigători.
5.4 Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
5.5 Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoştinţă şi este de acord cu, urmatoarele:
a) participantul declară pe propria raspundere că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care ar impiedica utilizarea premiilor;
b) participantul este conştient de condiţiile normale de utilizare a premiilor şi poate face uz de aceastea fară a constitui o ameninţare la adresa sănătăţii şi integrităţii sale corporale, şi/sau a celor din jur.
5.6 Organizatorul:
a) este exonerat de către câştigători, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câştigători, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
b) nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câştigatori sau a unor persoane terţi, indiferent de natura acestor prejudicii;
c) îşi rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câştigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului.

Articolul 6. TAXE ȘI IMPOZITE.

Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului conform prevederilor legale în vigoare art. 901 (33) Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997, dacă acesta va fi datorat. În cadrul acestei promoții nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite sau a altor beneficii în locul premiilor.

Articolul 7. GARANȚII ȘI SERVICII POST-VÂNZARE.

a) Organizatorul nu poartă răspundere juridică pentru calitatea premiilor acordate.
b)În privința garanției ori a conformității premiilor cu orice standarte de calitate sau conformitate, organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere ori obligații, orice cerere sau reclamație în legătură cu acestea urmând a fi adresată exclusiv producătorului ori distribuitorului respectivelor produse.

Articolul 8. PREMII.

8.1 Premiile se vor acorda la finalul, prin tragerea la sorți conform mecanismului stipulat (LOTOTRON).
Premiile ce se vor acorda sunt următoarele:
1. BMW X5 (Alb sau Negru, cîștigătorul poate alege ), anul de producție - 2017
2. Apple Watch Seria 3
3. Apple Watch Seria 3
4. Apple Watch Seria 3
5. Apple Watch Seria 3
6. Apple Watch Seria 3
7. Iphone XS
8. Iphone XS
9. Iphone XS

În total se vor acorda premii în valoare totală de 1255000 lei.
8.2 In cadrul extragerii premiilor mari, sunt invitate persoanele participante în cadrul Campaniei. Fiecare persoană trebuie să dispună de bilet,buletin de identitate și bon fiscal în cazul procurării produsului la partenerul campaniei “Syton Global”.
8.3 Extragerea se va efectua manual, prin identificarea voucher-ului câștigator din loto-tron. Dupa identificarea biletului câștigator, se pronunță numele, prenumele si numarul unic de identificare.În cazul în care persoana nominalizată nu este prezentă, se parcurge la extragerea urmatorului bilet câștigator, și așa în continuare pâna la identificarea câștigătorului final.
8.4 Rezultatele scontate, se inscriu în procesul-verbal, al comisiei de identificare a câștigătorilor.

Articolul 9. LITIGII.

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Articolul 10. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

Campania va putea fi întreruptă sau amînată doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii sau amînării acestei Campanii, Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere referitor la premiile care ar trebui oferite în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

Articolul 11. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR.

Prin participarea la Campanie promoțională, participanții acordă Organizatorului, prin consimțămînt liber, express și necondiționat dreptul la prelucrarea datelor lor cu caracter personal.
Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților obținute la prezenta campanie promoțională în conformitate cu legislația în vigoare. Toate datele personale ale participanților furnizate la această campanie vor deveni proprietatea organizatorului, cu dreptul de a fi utilizat corespunzător. Participanții la promoție sunt de acord ca datele personale să fie utilizate pentru acțiuni promoționale viitoare, fără a putea pretinde careva plăți pentru folosirea de către organizator a acestor date. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu legislația.

Articolul 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE.

Regulamentul Oficial este afișat pentru toţi participanţii în oficiile O.M. “Ekko Credit” S.R.L., amplasate pe adresa: R.M. mun.Chișinău, bd. Moscova 1/2 et.3 of.3șimun. Chișinău, str. Codrilor 16, of.23, în toate oficiile ”Ekko Insurance” S.R.L., amplasate pe adresa mun. Chișinău, bd. Moscova 1/2, et. 3, of. 4, și mun. Chișinău, str. Codrilor16, of. 23, în toate oficiile ”Syton Global”, amplasate în mun. Chișinău. bd. Moscova 15/4, și mun. Chișinău, str. Codrilor 16, of. 24,în toate oficiile „KIRSAN” S.R.L., cu sediul în Chișinău, str. Alexandru Hîjdeu 47;în toate oficiile ALTAPRIM SRL amplasat pe str. Uzinelor 97, Chisinau, in toate oficiile SV-DOORS SRL, situat pe adresa str.Codrilor 16, Chisinau, în toate oficiile PEGAS-RT SRL, amplasat pe str. Albisoara 20/1 și de asemenea informații despre Regulament pot fi obținute sunând la Infoline (tarif normal): (0) 3000 1005,076 00 54 54 între orele 8:00 – 18:00, de luni până vineri, exclusiv sărbătorile legale, pe întreagă durată a Campaniei potrivit celor menţionate, sau pe paginile web www.ekko-credit.md și www.baumall.md. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiillor prezentului Regulament Oficial.

Pentru orice informație suplimentară puteți să apelați Call centrul companiei „Syton Global”, la numărul de telefon 060725529.